Pogoji uporabe

 

Dobrodošli na strani www.nextstep.si. Z njeno uporabo se strinjate s pogoji, ki so opisani v nadaljevanju. Če se z njimi ne strinjate, ne uporabljajte te spletne strani.

Te pogoje sprejemate pri registraciji na spletni strani www.nextstep.si. Prav tako vam priporočamo, da preberete pravila glede zasebnosti in uporabe piškotkov (»cookies«), saj se tudi ta dokument nanaša na vašo uporabo te spletne strani.

Storitve, ki vam jih ponuja spletna stran www.nextstep.si, ne vključujejo stroškov, ki jih ima uporabnik spletne strani z uporabo računalniške opreme in z drugimi elektronskimi napravami (elektronskimi aparati), niti stroškov pristopa do spletne strani. Spletna stran www.nextstep.si ni odgovorna za stroške telefona, podatkovnega prometa ali katere koli druge stroške, do katerih bi lahko prišlo pri naročanju ali pregledovanju/iskanju po spletni strani in pri uporabi v njej dostopnih storitev.

Spletna stran www.nextstep.si si pridržuje pravico, da občasno spreminja ali posodablja pogoje uporabe, na primer zaradi usklajevanja s spremembami zakonodaje ali zaradi novega postopka naročila ali plačila ali novih proizvodov ali storitev, ki bi vam jih spletna stran lahko ponujala.

Spletna stran www.nextstep.si si pridržuje pravico do zavrnitve registracije, odprave ali omejitve možnosti nadaljnje uporabe uporabniškega računa, za katere je uporabnik registriran, in za prevzemanje vseh drugih ukrepov, če pride do kakršne koli kršitve pogojev uporabe ali zaradi kakršnega koli drugega načina upočasnitve ali motenja delovanja spletne strani z uporabnikove strani.

Uporabnik je odgovoren za zasebnost kateregakoli uporabniškega imena ali gesla, s katerima dostopa do uporabniških strani in se strinja, da spletno stran www.nextstep.si takoj obvesti, če bi posumil, da je ogrožena varnost njegovega uporabniškega računa.

Spletna stran www.nextstep.si ni odgovorna za kakršnekoli tipografske napake ali druge netočnosti v zvezi s storitvijo ali povzročeno škodo, ki sledi iz njene nepravilne uporabe. Prav tako je uporabnik odgovoren za primerno in redno posodobljeno varnostno opremo, ki vključuje protivirusne programe, ter za posodobljene brskalnike. 

Spletna stran www.nextstep.si zabeleži uporabnikov IP-naslov in elektronski naslov. V primeru kršenja zakonodaje bodo uporabnikovi podatki predani v postopek pristojnemu uradnemu organu. 


Intelektualna lastnina

Vse pravice pridržane.

Vsakršna uporaba, reprodukcija in/ali distribucija te spletne strani in/ali njenih vsebin brez naše predhodne pisne odobritve je prepovedana. Vsa intelektualna lastnina v vsebinah spletne strani www.nextstep.si je v lasti avtorjev in nosilcev avtorskih pravic. V primeru, da uporabnik natisne, kopira ali shrani posamezne strani (kakor je določeno v teh pogojih uporabe), mora zagotoviti popolno reprodukcijo z vso intelektualno lastnino, ki je vključena v izvirniku.

 

Registriraj se

S pomočjo vašega e-mail naslova